Chất lượng

Gạch ceramic 200x200mm:

Kích thước danh nghĩa: (200x200x8)mm

Kích thước thực tế:
- Dài : 199,0 ± 1,0mm
- Rộng : 199,0 ± 1,0mm
- Dày : 8,0 ± 0,1mm

Độ không vuông góc:
- Sai lệch so với góc vuông tiêu chuẩn không quá : 1,0mm.

Độ phẳng bề mặt:
- Được tính trên đường chéo viên gạch không quá : 1,5mm.

Độ thẳng cạnh:
- Độ cong của viên gạch không quá : 1,0mm

Độ hút nước: 14% ÷ 18%

Gạch ceramic ốp tường 200x250mm:

Kích thước danh nghĩa: (200x250x7)mm

Kích thước thực tế:
- Dài : 249,0 ± 1,0mm
- Rộng : 199,0 ± 1,0mm
- Dày : 7,5 ± 0,1mm

Độ không vuông góc:
- Sai lệch so với góc vuông tiêu chuẩn không quá : 1,0mm.

Độ phẳng bề mặt:
- Được tính trên đường chéo viên gạch không quá : 1,5mm.

Độ thẳng cạnh:
- Độ cong của viên gạch không quá : 1,5mm

Độ hút nước: 14% ÷ 18%

Gạch ceramic lát nền 300x300mm:

Kích thước danh nghĩa: (300x300x8)mm

Kích thước thực tế:
- Dài : 303,0 ± 1,0mm
- Rộng : 303,0 ± 1,0mm
- Dày : 8,0 ± 0,1mm

Độ không vuông góc:
- Sai lệch so với góc vuông tiêu chuẩn không quá : 1,5mm.

Độ phẳng bề mặt:
- Được tính trên đường chéo viên gạch không quá : 1,5mm.

Độ thẳng cạnh:
- Độ cong của viên gạch không quá : 2,0mm

Độ hút nước: 3% ÷ 6%

Gạch ceramic lát nền 400x400mm:

Kích thước danh nghĩa: (400x400x9)mm

Kích thước thực tế:
- Dài : 400,0 ± 1,0mm
- Rộng : 400,0 ± 1,0mm
- Dày : 9,0 ± 0,1mm

Độ không vuông góc:
- Sai lệch so với góc vuông tiêu chuẩn không quá : 2,0mm.

Độ phẳng bề mặt:
- Được tính trên đường chéo viên gạch không quá : 3,0mm.

Độ thẳng cạnh:
- Độ cong của viên gạch không quá : 3,0mm

Độ hút nước: 3% ÷ 6%

Gạch granite lát nền 300x300mm:

Kích thước danh nghĩa: (300x300x7,5)mm

Kích thước thực tế:
- Dài : 300,0 ± 0,05mm
- Rộng : 300,0 ± 0,05mm
- Dày : 7,5 ± 0,1mm

Độ không vuông góc:
- Sai lệch so với góc vuông tiêu chuẩn không quá : 1,5mm.

Độ phẳng bề mặt:
- Được tính trên đường chéo viên gạch không quá : 1,5mm.

Độ thẳng cạnh:
- Độ cong của viên gạch không quá : 1,0mm

Độ hút nước: ≤ 0,5%

Gạch granite lát nền 400x400mm:

Kích thước danh nghĩa: (400x400x8)mm

Kích thước thực tế:
- Dài : 400,0 ± 0,05mm
- Rộng : 400,0 ± 0,05mm
- Dày : 8,0 ± 0,1mm

Độ không vuông góc:
- Sai lệch so với góc vuông tiêu chuẩn không quá : 2,0mm.

Độ phẳng bề mặt:
- Được tính trên đường chéo viên gạch không quá : 2,0mm.

Độ thẳng cạnh:
- Độ cong của viên gạch không quá : 2,0mm

Độ hút nước: ≤ 0,5%

 


   
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH
Khu Công Nghiệp Biên Hòa I - Đồng Nai
Điện Thoại: 061.3836066 - 061.3836550
Fax: 061.3836305
Email: info@thanhthanhceramic.com
Website: www.thanhthanhceramic.com
Được thiết kế bởi VietnamNetweb